FACEBOOK

 

Banklar bizim təkliflərimizi yalnız öz inkassator maşınlarının təchiz edilməsi üçün deyil, həm avtokreditlərin verilməsində, həm də vaxtsız ödəmələrdə istifadə edə bilərlər. Yeri gəlmişkən, bu, xaricdə artıq müəyyən standart sayılır. Birincisi, belə halda maşını, sadəcə, söndürmək olar. İkincisi isə, onu axtarmaq belə lazım gəlməz.