FACEBOOK

 

Həm korporativ, həm də özəl sektor üçün nəzərdə tutulan mobil GPS trekinqinin ayrıca istiqaməti mövcuddur. Misal üçün, mobil trekerləri ilə xidməti nəqliyyatla yanaşı, ictimai nəqliyyatdan da istifadə edən əməkdaşları olan kuryer şirkətlərini təchiz etmək olar.