FACEBOOK

 

 

Sığorta şirkətləri bu sistemi quraşdıraraq sığorta hadisələrinin ətraflı təhqiqatlarına, həmçinin müştəri və sığorta müqaviləsinin optimal şərtlərinin təyin olunmasına dair idarəetmə sürəti və avtomobil yürüşü haqqında çoxlu vacib məlumatlar əldə edirlər.